FAQ

Corona
Salaris
Loonstrook
Reserveringen
Loonheffingskorting
Jaaropgave
Auto van de zaak
Tankpas
Pensioen
CAO
Ziek melden
Beter melden
AVG / GDPR
Ik heb een vraag, wijziging of klacht
Anti-discriminatiebeleid
Urenportaal
Wat is de verantwoordelijkheid van de uitzender en uitzendkracht

De uitzender is verplicht de uitzendkracht over de specifieke coronamaatregelen te informeren en te controleren of de uitzendkracht deze informatie begrijpt. Dit heet doorgeleidingsplicht. Uitzendkrachten weten op die manier welke veiligheidsrisico’s er zijn op de (nieuwe) werkplek en met welke maatregelen zij rekening moeten houden.

Hierbij een flyer met extra algemene informatie: een speciale flyer.

Het protocol is in overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU tot stand gekomen. Uitgangspunt zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

https://www.nbbu.nl/nieuws/protocol-samen-veilig-doorwerken-voor-de-uitzendbranche/

https://www.doorzaam.nl/fileadmin/media/projecten/protocol_UZK.pdf

Wanneer wordt mijn salaris betaald?

Op dinsdag of vrijdag word je salaris overgemaakt.

Let op: om dit te realiseren moet je urenbriefje – ondertekend door je leidinggevende – voor maandagochtend 12:00 uur bij ons binnen zijn! Later ontvangen urenbriefjes worden pas op vrijdag uitbetaald.

Betaalfrequentie

Er is een wekelijkse of vierwekelijkse salarisbetaling.
Dit betekent dat in bijvoorbeeld periode 1 (week 1 t/m 4) er in week 5 – op dinsdag en vrijdag – salaris wordt overgemaakt.

4-wekelijkse betaalperiode
Periode 1 = week 1 t/m 4
Periode 2 = week 5 t/m 8
Periode 3 = week 9 t/m 12
Periode 4 = week 13 t/m 16
Periode 5 = week 17 t/m 20
Periode 6= week 21 t/m 24
Periode 7 = week 25 t/m 28
Periode 8 = week 29 t/m 32
Periode 9 = week 33 t/m 36
Periode 10 = week 37 t/m 40
Periode 11 = week 41 t/m 44
Periode 12 = week 45 t/m 48
Periode 13 = week 49 t/m 52

Let op: wil je overstappen van betalingsfrequentie geef dit dan tijdig aan. Overstappen gaat in aan het begin van een nieuwe vierwekelijkse betaalperiode.

Wanneer ontvang ik een loonstrook?

Per e-mail ontvang je na elke verloning een loonstrook. Heb je geen e-mailadres dan ontvang je eens per week of eens per vier weken de loonstrook per post.

Hoe moet ik mijn salaris (loon)strook lezen?

Klik hier met de muis voor een voorbeeld van een loonstrook met uitleg. Het leert je hoe je je loonstrook moet lezen en waar wat voor staat.

Reiskosten

Onder het kopje ‘Looncomponenten’ – links op de loonstrook – staan de reiskosten vermeld.

Wat zijn reserveringen?

Reserveringen zijn een verplicht onderdeel van de loonstrook. Het totaal van jouw reserveringen vind je onderaan je loonstrook, dit is uitgedrukt in geld.

Let op: In fase 3 bouw je alleen uren op en geen reservering kortverzuim en feestdagen.

Wij reserveren de volgende percentages:

Vakantiegeld: 8,33 % van gewerkte bruto basissalaris.
Vakantiedagen: bij een 40-urige werkweek bouw je 25 vakantiedagen per jaar op.
Kortverzuim en/of bijzonder verlof: 0,6% van gewerkte basisloon.
Feestdagen: 3,04% van gewerkte basisloon ter compensatie voor officiële & nationale feestdagen.

Let op: het aantal vakantiedagen is volgens de NBBU CAO 25 dagen per jaar.
Als de CAO van de inlener (waar je werkt) wordt gehanteerd, dan kunnen daar nog vakantiedagen en ADV dagen bij komen en reserveren wij meer.

Uitbetaling reserveringen

Opnemen van reserveringen is alleen mogelijk indien er reserveringen zijn opgebouwd. Na verloning worden reserveringen toegevoegd aan je totaal en kun je reserveringen opnemen (vakantiedagen).

Over elk uur dat je werkt wordt een percentage van je bruto uurloon gereserveerd voor: vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim en feestdagen (dus hoeveel uur je ook werkt per week, de reservering gaat over de gewerkte uren).

De regel voor de uitbetaling van het vakantiegeld is eind mei.
Pas wanneer je uit dienst gaat zullen ALLE reserveringen die tot dat moment zijn opgebouwd (en dus nog niet zijn opgenomen) worden uitbetaald.

Indien wij langer dan zes weken geen weeklijstje van je hebben ontvangen of wanneer je uit dienst gaat, worden alle opgebouwde reserveringen automatisch aan je uitbetaald.

Vakantiegeld & vakantiedagen

Administratief spreken we over vakantie-uren en niet over vakantiedagen. Je bouwt bij elke volledig gewerkte week vakantie-uren op.

Als er een periode is waarin je een werkweek (vijf werkdagen achterelkaar) niet hebt gewerkt, kan een schriftelijk verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan.

Let op: hierbij moet je aangeven hoeveel opgebouwde uren en in welke week de reservering moet worden uitbetaald.

Kort verzuim en/of Bijzonder verlof

Door bovenstaande reservering kun je gemiste werkuren – door bijvoorbeeld bezoek aan tand –of huisarts en/of korte afwezigheid – aan laten vullen.

Feestdagen

Ter compensatie van gemiste uren op een officiële en/of nationale feestdag word je loon door een speciale feestdagen reservering aangevuld. Deze bouw je al werkend op in een percentage van het aantal gewerkte uren.

Loonheffingskorting, wat is dat?

Als je salaris ontvangt heb je recht op loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder belasting en premies volksverzekeringen.

Wanneer loonheffingskorting?

De loonheffingskorting wordt toegepast bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar je het meest verdient. Deze mag door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Je kunt ook kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen; je betaalt dan mogelijk wel te veel belasting die je via een teruggaafformulier van de belasting kunt terugvragen.

Wanneer krijg ik een jaaropgave?

Wij sturen uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar uw jaaropgave toe.

Auto van de zaak?

Indien je via Carrera Recruitment of één van haar opdrachtgevers de beschikking krijgt over een auto van de zaak, zal er een autocontract getekend worden waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.

Voor beide situaties geldt in ieder geval het volgende:

  • De auto mag niet voor privé doeleinden worden benut.
  • Schade, welke het gevolg is van niet behoorlijk gebruik en/of onderhoud en waarvooropdrachtgever aansprakelijk is/wordt gesteld, zal op jou worden verhaald. Hieronder wordt ook verstaan schade aan het interieur.
  • Het rijden onder invloed van alcoholische drank of enig ander bedwelmend middel, zoalshet gebruik van medicamenten welke uitdrukkelijk de rijvaardigheid beïnvloeden, is verboden.
  • Verkeersovertredingen en boetes komen geheel voor rekening van de werknemer.
Bijtelling

Wanneer je een auto via Carrera verkrijgt dan geldt de ‘regeling privégebruik auto van de werkgever’. Dat betekent dat we een bedrag bij jouw loon moet tellen, omdat je voordeel hebt van dit privégebruik. Het bedrag dat bij jouw loon wordt geteld, is de zogenoemde bijtelling. De bijtelling is meestal 25% van de catalogusprijs van de auto maar hoeveel de bijtelling precies is, hangt af van het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto.

Als u niet meer dan 500 privékilometers rijdt en u wilt geen bijtelling?

Rijdt u ,met de auto van Carrera Recruitment of één van haar opdrachtgevers, op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers?
Dan hoeven we niets bij het loon te tellen mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je moet wel overtuigend kunnen bewijzen dat je niet meer dan 500 privékilometers rijdt.
 • Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers. Houdt deze goed bij in het Kilometer Registratieformulier
 • Je moet een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst aanvragen.
 • Daarvoor gebruik je het aanvraagformulier ‘Verklaring geen privégebruik auto’ dat je kunt downloaden op de website van de Belastingdienst.

Als u het formulier hebt ingevuld, stuurt u het naar:
Belastingdienst/Centrale invoer
Postbus 2538
6401 DA HEERLEN

Let op! Alleen u kunt de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. Carrera Recruitment kan de verklaring niet aanvragen.

Wanneer u van auto wisselt en u heeft deze verklaring eerder ingevuld dient u deze wijziging ook door  te geven bij de Belastingdienst.

Kopie van de verklaring inleveren

Als je de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ hebt ontvangen, geef je een kopie aan Carrera Recruitment. Wij zullen met deze verklaring de bijtelling vanaf dat moment achterwege laten. Dit mag alleen als je op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. We mogen de bijtelling niet met terugwerkende kracht achterwege laten over loontijdvakken waarover je het loon al hebt gekregen.

Voorbeeld
Je ontvangt je salaris per week of per 4 weken. Carrera Recruitment heeft het salaris van week 3 betaald. In week 4 geef je een kopie van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan Carrera Recruitment. We zullen dan met ingang van week 4 de bijtelling voor het eerst achterwege laten bij de betaling van het salaris van week 4.

Geldigheid van de verklaring i.v.m. bijtelling

De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Je krijgt ieder jaar een brief van de Belastingdienst waarin staat dat je moet nagaan of de situatie waarvoor de verklaring is afgegeven, gewijzigd is.

Hoe werkt betalen met de tankpas?

De tankpas werkt met een magneetstrip. Er zal naar de pincode van de pas gevraagd worden, deze heb je bij je tankpascontract ontvangen.

Er wordt bij gebruik van de pas gevraagd of je een vervangende auto rijdt, meestal is dit niet het geval. Vul de kilometerstand in van uw auto, dit is belangrijk voor een juiste kilometeradministratie.

Wat kan ik afrekenen met de tankpas?

Op de tankpas zijn standaard opties ingesteld, zoals de juiste brandstof voor de auto waar je in rijdt. Je kunt in principe alleen de ingestelde brandstof tanken tot een ingestelde limiet.

Wel ingesteld
Regular brandstof tanken
Tanken in het buitenland (als dat met je is besproken).

Niet ingesteld
Premiumbrandstof (duurder)
Carwash
Onderhoud van de auto
Parkeren
Tanken in het buitenland
Pechulp 24/7

 

 •  
Waar kan ik tanken?

In principe kun je bij alle tankstations in Nederland de brandstof die is ingesteld afrekenen met je tankpas. Ook bij onbemande tankstations voorzien van een DKV logo.

Voor het voordeligste tankstation in uw buurt kunt u naar www.travelcard.nl/locaties

Hoeveel kan ik tanken?

Op de tankpas is een limiet (bedrag) ingesteld, deze is gebaseerd op de reiskostenvergoeding waar je recht op hebt. In de tankpasbrief die je van ons ontvangt staat de limiet vermeld, je pincode en het kenteken van de pas.

Ik kan niet afrekenen met de tankpas!

Heeft u over uw limiet getankt, dan blokkeert de kaart voor 7 dagen.

Het getankte bedrag zal je zelf moeten voldoen. Overleg de bon, zodat wij het bedrag waar je wel recht op hebt kunnen verrekenen.

Heb je geen bon?
Dan zijn de kosten in principe voor eigen rekening om fraude te voorkomen.

TIP
Om te voorkomen dat je pas weer een keer blokkeert, kun je je online transacties bekijken voordat je tankt. Hou ook rekening met het wekelijkse tegoed waar je recht op hebt en tank niet hier overheen

Bedrijfspensioenfonds uitzendbranche

Je bouwt niet automatisch pensioen op, de uitzendbranche kent wel een verplicht bedrijfspensioenfonds. Uitgebreide informatie voor uitzendkrachten vindt u op www.stippensioen.nl

Referte eis

Als je 21 jaar of ouder bent & 26 weken (via ons of een ander uitzendbureau) voor één werkgever hebt gewerkt, voldoe je aan de referte eis. Je komt dan in aanmerking voor de basisregeling pensioenfonds.

Basisregeling Pensioenfonds

De basisregeling is 52 werkweken van kracht. Carrera Recruitment BV betaalt de pensioenpremie gedurende deze periode. Als je via een andere uitzendorganisatie aan de referte eis hebt voldaan, hebben wij het ‘Overzicht verloningen’ nodig dat je van de andere uitzendorganisatie hebt gekregen, om je deelname in orde te maken.

Plusregeling Pensioenfonds

Na de basisregeling heb je recht op de plusregeling. Je betaalt dan zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op het loon ingehouden. Mocht je via een andere uitzendorganisatie al recht hebben op deze regeling, zetten wij je deelname voort als je voor ons werkt.

Opgebouwde Pensioenrechten

Je kunt opgebouwde pensioenrechten door waardeoverdracht onderbrengen bij het pensioenfonds van de nieuwe werkgever of uitzendorganisatie. Meer informatie kun je lezen op www.stippensioen.nl.

NBBU CAO

Ja, medewerkers van Carrera Recruitment BV vallen onder de NBBU CAO Uitzendkrachten. De NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen. Zij behartigt de belangen van ruim 700 uitzendondernemingen, vooral in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche. De huidige CAO heeft een looptijd van 30 december 2019 t/m 21 mei 2021. Zie hiervoor ook de website www.nbbu.nl of lees de verkorte versie van de huidige NBBU CAO.

Welke voordelen biedt de CAO voor Uitzendkrachten mij?

De CAO voor Uitzendkrachten biedt uitzendkrachten onder andere een opbouw van zijn rechtspositie en een gelijke beloning conform de gelijke werknemer in de gelijke functie bij de opdrachtgever.

Meer informatie nodig?

Heb je nog meer vragen of informatie nodig over zaken over de CAO? Bel dan Carrera Recruitment BV via 078 -205 30 53 of stuur een mail naar administratie@carrera-recruitment.nl

Ik ben ziek! Wat moet ik doen?

Uiterlijk voor 9:00 (en liever zo vroeg mogelijk) meld je je persoonlijk (telefonisch) ziek bij het bedrijf waar je werkt. Ook wij horen graag van jou, wij zijn bereikbaar via 078 -205 30 53.

Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is. Als je ziek bent zal een van de medewerkers van Acture contact met je opnemen in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek door een controleur.

Ziek tijdens werk

Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken meld je dit persoonlijk bij je directe leidinggevende en geef je dit ook (bij voorkeur telefonisch) aan ons door. De uiteindelijke ziekmelding wordt verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. Een uitgebreide toelichting vind je in je contract in hoofdstuk 2.

Wachtdagen en wachtdagcompensatie bij ziekte

Wachtdagen: in overeenstemming met de bepaling in de CAO van de NBBU ontvang je in fase 1 en 2 (minder dan 78 weken werkzaam via ons bij je opdrachtgever) en in fase 3 of 4 – geen ziekengeld (loon) over de eerste twee dagen dat je ziek bent.

Wachtdagcompensatie: je hebt recht op wachtdagcompensatie als je een uitzendbeding hebt. Dit is bedoeld om het verlies van inkomen op te vangen als je ziek wordt en 2 wachtdagen hebt waarover geen loon wordt uitbetaald. Wachtdagcompensatie wordt met het loon uitbetaald.

Moet ik thuisblijven als ik ziek ben?

Tussen 08.00 en 18.00 ben je verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden, thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Wanneer je niet bereikbaar bent, kom je niet in aanmerking voor toekenning ziektegeld. Acture kan je na een contactmoment verplichten om op gezette tijden, gedurende twee weken thuis te blijven. Deze tijden zijn in de regel: tot 10.00 uur ’s ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur ’s middags.

Verpleegadres

Als je op een verpleegadres verblijft, dien je dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture. Verder zijn alle regels van kracht die ook gelden bij ziekte bij verblijf op je eigen adres.

Wat kan ik zelf doen om snel te herstellen

Als je ziek bent, moet je alles in het werk stellen om weer gezond te worden zodat je snel weer het werk kunt hervatten. Overige activiteiten mogen jouw genezing niet in de weg staan.

Ik ben ziek, gaat men dan discreet met mijn gegevens om?

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. Acture zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met je overlegd te hebben. Al datgene wat hierboven staat is onderworpen aan de reglementen voor naleving Ziektewet en AVG wetgeving.

 

Ziek tijdens vakantie en/of buitenland

Vakantiedagen worden niet vergoed als je ziek wordt tijdens vakantie in binnen en/of buitenland,, tenzij er sprake is van opname in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Alle medische informatie over jouw arbeidsongeschiktheid moet je bewaren en kunnen overleggen als daar door Acture om wordt gevraagd.

De ziekmelding dien je verder volgens geldende procedure te melden; zowel bij het bedrijf waar je via ons werkt én bij ons. Tevens ben je beschikbaar voor telefonisch contact met Acture over de aard en omvang van je ziekte. Bij thuiskomst van vakantie meldt je je direct bij de casemanager van Acture.

Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen vervalt ieder recht op een claim Ziektewet.

Ziektewet & salaris

Minimaal vier weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal Acture wekelijks ziekengeld aan je overmaken.

Je ontvangt dus geen salaris meer, maar ziekengeld. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor het ziekengeld, moet je direct melden bij het UWV. Hou je je niet aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben de hoogte van het ziekengeld. De hoogte is gebaseerd op het gemiddelde dagloon dat je hebt verdiend bij jouw laatste werkgever, tot maximaal 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding. Jouw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV of uit de loonadministratie van jouw (ex-)werkgever. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door jou gemeld te worden bij de casemanager van Acture.

Indien je je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw ziekengeld. Na 104 weken ziektewet kom je in aanmerking voor een eventuele WAO-uitkering.

Ziektewetuitkering en vakantie

Wanneer je een Ziektewetuitkering hebt mag je op vakantie gaan. Jouw Casemanager beoordeelt in overleg met de bedrijfsarts en/of jouw re-integratie- begeleider of jouw vakantie aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als je in Nederland op vakantie gaat, en je blijft voldoen aan jouw re-integratieplicht, dien je uiterlijk 48 uur van tevoren jouw verblijfadres door te geven aan jouw Casemanager.

Geef je vakantieplannen in ieder geval uiterlijk 2 weken voor jouw vertrek ook aan ons en/of Acture door.

Voorwaarden tijdens ziektewetuitkering:

 • de vakantie mag jouw herstel en/of re-integratie niet in de weg staan; –
 • je dient je ook tijdens je vakantie onveranderd te houden aan de gemaakte afspraken in jouw (bijgestelde) plan van aanpak; –
 • je hebt jouw vakantie en verblijfadres tijdig aan jouw Casemanager doorgegeven.

Acture controleert of je je aan de plichten houdt. Ga je op vakantie en geef je dat niet of te laat aan Acture door? Dan heeft dat gevolgen voor de hoogte en/of duur van jouw Ziektewetuitkering.

Zorgverzekering & Zorgtoeslag

Het is jouw verantwoordelijkheid zelf een basiszorgverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Het kan zijn dat je recht hebt op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst en via http://www.toeslagen.nl

Werkgeversbijdrage zorgkosten

Carrera Recruitment B.V. draagt zorg voor de wettelijke werkgeversbijdrage (zorgkosten) en draagt deze af aan het UWV en/of de Belastingdienst.

Gedeeltelijk beter

Het is mogelijk dat je gedeeltelijk jouw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die je dan nog claimt op de Ziektewet, dien je je te houden aan de regels zoals opgesteld in het verzuimregelement.

Ik ben beter! Wat moet ik doen?

Zodra je weer beter bent, dien je dit direct te melden bij Carrera Recruitment BV. Als je een ziektewetuitkering hebt hoef je niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken.

Wat is de AVG / GDPR?

De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de opvolger van de Wbp. De AVG stelt strenge privacyregels voor het gebruik van persoonsgegevens van alle burgers in Europa. De AVG gaat hierin verder dan de Wbp en is van toepassing per 25 mei 2018.

Wanneer hebben we het over persoonsgegevens?
Dit zijn natuurlijk NAW gegevens, maar ook bankrekeningnummer, cookies, IP adressen etc. En bijzondere persoonsgegevens als gezondheidskenmerken (biomedisch, genetisch), religie, geslacht, etc. wanneer deze in combinatie met een naam of een ander gegeven herleidbaar zijn tot een persoon.

Recht op informatie

Carrera Recruitment BV heeft in het Privacy Statement opgenomen waarvoor wij jouw gegevens gebruiken.

Hoe informeert Carrera Recruitment BV mij?
Wij informeren je door informatie op te nemen in de formulieren waarop je jouw gegevens invult. Als je je gegevens via de website verzend, informeren wij je via ons Privacy Statement en disclaimer.
In een aantal situaties hoeven wij je niet (nogmaals) te informeren over het gebruik van je gegevens.

  • Je bent al op de hoogte
   Wij hoeven je niet te informeren als je al op de hoogte bent van de informatie. Carrera Recruitment BV mag ervan uitgaan dat je op de hoogte bent als je zelf informatie aan ons hebt toegestuurd of uitgereikt. Wij hoeven in dit geval niet nogmaals te informeren of te controleren.
  • Persoonsgegevens via andere organisatie | Onevenredige inspanning
   Krijgen wij je gegevens via een andere organisatie? Dan hoeven wij je hierover niet in alle gevallen te informeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je jouw gegevens online hebt staan. Wel legt Carrera Recruitment BV de herkomst van je gegevens vast en zullen wij je informeren als wij je gegevens (willen) verwerken. Het kan ook zijn dat de andere organisatie je al heeft geïnformeerd over het doorgeven van jouw gegevens. Dan weet je dus al dat Carrera Recruitment BV je gegevens kan gebruiken.
  • Ander zwaarwegend belang
   Carrera Recruitment BV hoeft niet te informeren als daarvoor een zwaarwegend belang is. Bijvoorbeeld als ‘niet informeren’ noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen, te vervolgen of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
Recht op inzage

Het recht op inzage betreft alleen inzage in jouw eigen gegevens. Via administratie@carrera-recruitment.nl kun je een overzicht aanvragen en aangeven in welke gegevens je precies inzage wilt hebben.
Carrera Recruitment BV is wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op jouw inzageverzoek.

Identiteit controleren
Voordat Carrera Recruitment BV jouw inzageverzoek in behandeling neemt, mag Carrera Recruitment BV controleren wie je bent. Wij kunnen je vragen om jouw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Antwoord op inzageverzoek
Carrera Recruitment BV kan jou op de volgende 3 manieren inzage geven in jouw persoonsgegevens:

 • een volledig overzicht
 • inzage ter plekke
 • kopieën/afdrukken

Volledig overzicht
Als je een volledig overzicht ontvangt, heb je nog geen recht op een kopie of afdruk van het originele document of bestand waarin jouw gegevens staan.
In het volledig overzicht staat vermeld:

 • het doel waarvoor Carrera Recruitment BV jouw gegevens gebruikt;
 • welke soorten gegevens Carrera Recruitment BV voor dit doel gebruikt;
 • welke organisaties of soorten organisaties jouw gegevens ontvangen;
 • hoe Carrera Recruitment BV aan jouw gegevens is gekomen.

Inzage ter plekke
Carrera Recruitment BV kan je vragen om ter plekke jouw dossier te komen inzien. Dat kan bijvoorbeeld wanneer jouw dossier heel dik is. En het Carrera Recruitment BV te veel tijd en moeite zou kosten om een overzicht te maken óf om jouw dossier af te drukken of te kopiëren.

Kopieën of afdrukken
Het staat Carrera Recruitment BV vrij om, in plaats van een overzicht, kopieën of afdrukken te geven van de stukken die over jou gaan. Je kunt dit niet eisen van Carrera Recruitment BV. Voor het verstrekken van kopieën vragen wij de wettelijk vastgestelde vergoeding van € 0,23 per pagina met een maximum van € 22,50 als het gaat om iets meer dan 100 pagina’s;

Mag Carrera Recruitment BV mijn inzageverzoek weigeren?
Ja, soms mag dat, maar alleen bij uitzondering. Wij kunnen inzage in jouw gegevens geheel of gedeeltelijk weigeren als door jouw inzageverzoek de administratieve lasten te hoog worden. Wij zullen je inzageverzoek niet zomaar afwijzen. Wel zullen wij aan jou aangeven waarom wij jouw inzageverzoek weigeren met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen.

Correctie en/of verwijdering
Je zal naar aanleiding van de inzage in staat gesteld worden om correctie of verwijdering van je gegevens aan te vragen.

Recht op rectificatie & aanvulling

Het recht op rectificatie en aanvulling betreft alleen jouw eigen gegevens.

Identiteit controleren
Voordat Carrera Recruitment BV jouw verzoek in behandeling neemt, mag Carrera Recruitment BV controleren wie je bent. Wij kunnen je vragen om jouw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Wat is een rectificatie & aanvullingsverzoek?
Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigenen/of persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

Toepassing rectificatie & aanvulling
Carrera Recruitment BV is verantwoordelijk voor correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zorgen dat uw gegevens actueel zijn door:

 • Intern
  Jouw persoonsgegevens actualiseren als dat nodig is en/of op jouw aangeven.
 • Derde partijen informeren
  Aangepaste of aangevulde gegevens van je doorgeven aan organisaties die wij hebben voorzien van jouw gegevens in het kader van onze dienstverlening.
  Mag Carrera Recruitment BV mijn rectificatie & aanvullingsverzoek weigeren?
  Wij zullen geen aanvullingen verwerken op het gebied van bijzondere persoonsgegevens en andere gegevens die niet relevant zijn voor onze dienstverlening. Derhalve kan het voorkomen dat wij niet alle gegevens die je aanlevert zullen verwerken.

Correctie en/of verwijdering
Je zal altijd in staat gesteld worden om correctie of verwijdering van je gegevens aan te vragen.

Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit betreft het ‘recht om gegevens over te laten dragen’. Het houdt in dat je het recht hebt om jouw digitale persoonsgegevens te ontvangen die Carrera Recruitment BV van jou heeft. Ook kun je ons vragen om jouw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Identiteit controleren
Voordat Carrera Recruitment BV jouw dataverzoek in behandeling neemt, mag Carrera Recruitment BV controleren wie je bent. Wij kunnen je vragen om jouw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Waarborg data | Format dataoverdracht
Om de betekenis van de overgedragen data te waarborgen zal Carrera Recruitment BV alle persoonsgegevens beschikbaar stellen die je digitaal aan ons hebt verstrekt via online webformulieren. Carrera Recruitment BV zal zoveel mogelijk relevante metagegevens meeleveren, zoals tijdstip, afzender, geadresseerde etc.
Carrera Recruitment BV verzamelt geen persoonsgegevens middels online ‘track’ diensten of apparaten. Jouw (digitale)persoonsgegevens zullen aan je worden overgedragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.

Wat valt er onder dataportabiliteit?
• Alle digitale persoonsgegevens, papieren dossiers vallen er dus niet onder.
• persoonsgegevens die een organisatie met toestemming van de betrokkene verwerkt
• persoonsgegevens die een organisatie vanwege een overeenkomst uitvoert.

Mag Carrera Recruitment BV mijn verzoek weigeren?
Als je niet meer ingeschreven staat of geen klant meer bent bij Carrera Recruitment BV kunnen wij je verzoek tot dataportabiliteit weigeren. Wij zullen binnen een maand antwoord geven waarom wij je verzoek weigeren. Ben je het niet met ons eens? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische hulp zoeken.

Correctie en/of verwijdering
Je wordt altijd in staat gesteld om correctie of verwijdering van je (digitale)gegevens aan te vragen.

Aanvragen Dataportabiliteitsverzoek
Carrera Recruitment BV is wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op jouw dataverzoek. Bij complexe dataverzoeken hebben wij wettelijk gezien maximaal drie maanden de tijd om deze aan te leveren. De reden voor deze vertraging laten wij je binnen de reactie termijn van 4 weken weten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft jou het recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan.
Voorbeelden zijn de automatische weigering van jouw sollicitatie of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Werkwijze Carrera Recruitment BV
Carrera Recruitment BV neemt in de regel geen besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Jouw gegevens worden dus persoonlijk, door een mens beoordeeld.

 • Wij toetsen op basis van door jou aangeleverde informatie en/of persoonsgegevens.
 • Wij toetsen persoonsgegevens die wij van derden hebben ontvangen, door contact met jou op te nemen.

Wanneer kun je je beroepen op het artikel geautomatiseerde besluitvorming & profilering ?

 • Als Carrera Recruitment BV toch een besluit neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens.
 • Als er voor jou, door dit besluit, nadelige consequenties volgen.

Je kunt als je je beroept, een besluit vragen waar een mens jouw gegevens heeft beoordeeld.

Identiteit controleren
Voordat Carrera Recruitment BV jouw beroep in behandeling neemt, mag Carrera Recruitment BV controleren wie je bent. Wij kunnen je vragen om jouw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Correctie en/of verwijdering
Je wordt altijd in staat gesteld om correctie of verwijdering van je (digitale)gegevens aan te vragen.

Aanvragen beroep geautomatiseerde besluitvorming & profilering
Carrera Recruitment BV is wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op jouw verzoek.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking betreft alleen jouw eigen gegevens.

Identiteit controleren
Voordat Carrera Recruitment BV jouw verzoek in behandeling neemt, mag Carrera Recruitment BV controleren wie je bent. Wij kunnen je vragen om jouw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Wat is een beperking van de verwerking verzoek?
Je hebt in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van jouw gegevens.

Wanneer heb je recht op beperking van de verwerking?
Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist
  Als je aan ons aangeeft dat wij onjuiste persoonsgegevens gebruiken. Carrera Recruitment BV zal controleren welke gegevens niet kloppen en deze op jouw verzoek rectificeren. Wij zullen vanaf het moment dat je aangeeft dat je persoonsgegevens niet (meer) kloppen, deze niet meer gebruiken of doorsturen aan derden.
 • De verwerking is onrechtmatig
  Carrera Recruitment BV mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar jij wil niet dat wij deze gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog wil opvragen. Je hebt bijvoorbeeld (bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd. Carrera Recruitment BV verwerkt in de regel geen bijzondere persoonsgegevens en geven die ook niet door aan derden.
 • Gegevens zijn niet meer nodig
  Carrera Recruitment BV heeft jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Maar jij hebt de persoonsgegevens nog wel nodig voor bijvoorbeeld een rechtsvordering of juridische procedure.
 • Betrokkene maakt bezwaar
  Maak je bezwaar tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens? Dan moet Carrera Recruitment BV stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, zullen wij jouw gegevens overigens niet verwerken.
 • Derde partijen informeren
  Als Carrera Recruitment BV jouw persoonsgegevens aan andere partijen verstrekt; wij zullen deze organisaties laten weten dat je het gebruik van jouw persoonsgegevens hebt beperkt en dat deze derde partijen zicht strikt aan deze beperking dienen te houden.
 • Welke partijen hebben jouw persoonsgegevens?
  Als je wilt weten aan welke derde partijen wij de beperking van jouw persoonsgegevens hebben doorgegeven, zal Carrera Recruitment je een overzicht hiervan overleggen.

Correctie en/of verwijdering
Je zal altijd in staat gesteld worden om correctie of verwijdering van je gegevens aan te vragen.

Aanvragen rectificatie en aanvullingsverzoek
Carrera Recruitment BV heeft wettelijk gezien maximaal twee maanden de tijd om je gegevens aan te passen. Carrera Recruitment BV is wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op jouw rectificatieverzoek.

Recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid betreft alleen jouw eigen gegevens.

Identiteit controleren
Voordat Carrera Recruitment BV jouw verzoek in behandeling neemt, mag Carrera Recruitment BV controleren wie je bent. Wij kunnen je vragen om jouw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Wat is een vergetelheidverzoek
Dit houdt in dat Carrera Recruitment BV in bepaalde gevallen verplicht is om jouw gegevens te verwijderen als je hierom vraagt. Bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn of als die persoon zijn toestemming intrekt.

Voorwaarden recht op vergetelheid
Je hebt recht op vergetelheid volgens AVG vastgestelde normen, in de volgende situaties:

 • Niet meer nodig
  Carrera Recruitment BV heeft jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of waarvoor we ze verwerken.
 • Intrekken toestemming
  Je hebt eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Carrera Recruitment BV voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  Je maakt bezwaar tegen de verwerking, er is op grond van artikel 21 van de AVG bijvoorbeeld een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing.
 • Onrechtmatige verwerking
  Carrera Recruitment BV verwerkt jouw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  Carrera Recruitment BV is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd (minimaal 2 jaar) te wissen.
 • Kinderen
  Je bent jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een / onze website.

Volledig overzicht toepassing recht op vergetelheid.
Wat wordt er precies verwijdert als je een vergetelheidverzoek indient?

 • digitale (back-up)bestanden
 • papieren dossier

Mag Carrera Recruitment BV mijn vergetelheidverzoek weigeren?
Ja, zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Carrera Recruitment hoeft je persoonsgegevens bijvoorbeeld niet uit back-ups te verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens een bepaalde tijd te bewaren of in het algemeen belang moet archiveren. Carrera Recruitment BV beroept zich op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die een aantal omstandigheden noemt waarin het recht op vergetelheid niet geldt.

Mag Carrera Recruitment BV mijn inzageverzoek weigeren?
Ja, soms mag dat, maar alleen bij uitzondering. Wij kunnen inzage in jouw gegevens geheel of gedeeltelijk weigeren als door jouw inzageverzoek de administratieve lasten te hoog worden. Wij zullen je inzageverzoek niet zomaar afwijzen. Wel zullen wij aan jou aangeven waarom wij jouw inzageverzoek weigeren met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen.

Correctie en/of verwijdering
Je zal naar aanleiding van de inzage in staat gesteld worden om correctie of verwijdering van je gegevens aan te vragen.

Aanvragen vergetelheidverzoek
Je kunt aan ons aangeven dat je ‘vergeten’ wilt worden en dat jouw gegevens permanent worden verwijdert. Carrera Recruitment BV heeft wettelijk gezien maximaal twee maanden de tijd om je gegevens te verwijderen. Carrera Recruitment BV is wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op jouw dataverzoek.

Recht op bezwaar

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’.

Werkwijze Carrera Recruitment BV
Carrera Recruitment BV verwerkt jouw persoonsgegevens alleen met jouw toestemming.

Verwerking stoppen of beperken
Als je bezwaar maakt tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, zal Carrera Recruitment BV stoppen met de verwerking daarvan.

Uitzondering op het bezwaar

 • bij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking waarvan die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou.
 • gronden die te maken hebben met een rechtsvordering.
 • gronden die ten grondslag liggen aan bewaartermijnen en geldende wet- en regelgeving

Let op: zo lang niet duidelijk is of de uitzonderingen zwaarder wegen, zullen wij uw gegevens niet verwerken. Wij zullen dan een beperking van de verwerking instellen.

Direct marketing
Je kunt altijd bezwaar maken als wij je persoonsgegevens voor direct marketing gebruiken. Dit is van toepassing bij:

 • profilering voor marketingdoeleinden.
 • nieuwsbrieven
 • onze mailing vanuit online accounts bij derde partijen

Als je bezwaar maakt tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing, zullen wij hier direct mee stoppen.

Informeren over recht van bezwaar
U moet betrokkenen informeren over het recht op bezwaar. Dit moet u uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene doen. U moet deze informatie duidelijk en gescheiden van andere informatie aanbieden.

Correctie en/of verwijdering
Je wordt altijd in staat gesteld om correctie of verwijdering van je (digitale)gegevens aan te vragen.

Aanvragen bezwaar
Carrera Recruitment BV is wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op jouw bezwaar.

Administratieve vragen

De administratie is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 – 12:00 uur op 078 -205 30 53. Je kunt ook via administratie@carrera-recruitment.nl je vraag stellen.

Postadres
Carrera Recruitment B.V.
Nieuwland Parc 159
3351 LJ Papendrecht

Heb je andere vragen? Neem dan contact op met je Consultant via 078 -205 30 53.

Ik wil een wijziging of verzoek AVG doorgeven

Indien persoonlijke gegevens zoals huisadres, IBAN bankrekeningnummer of de wijze waarop het loon uitbetaald moet worden veranderd, bel dan met de administratie van Carrera Recruitment BV via 078 -205 30 53.

Deze wijzigingen dienen ook altijd schriftelijk doorgegeven te worden en voorzien te zijn van een handtekening via dit wijzigingsformulier.

Verzoeken of wijzigingen in het kader van de AVG kun je via dit Verzoekformulier aanvragen.

Ik heb een klacht

Jammer dat je niet tevreden bent. Wij horen graag hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Carrera Recruitment BV werkt volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 • Carrera Recruitment BV verwerkt jouw persoonsgegevens alleen met jouw toestemming.
 • Als je bezwaar maakt tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, zal Carrera Recruitment BV stoppen met de verwerking daarvan.
 • Je kunt altijd bezwaar maken als wij je persoonsgegevens voor direct marketing gebruiken.
 • Je wordt altijd in staat gesteld om inzage, correctie of verwijdering van je (digitale)gegevens aan te vragen.

Het kan zijn dat je toch een klacht hebt omtrent hoe wij omgaan met jouw gegevens of een algemene klacht hebt. Download hier ons klachtenformulier

Hoe gaat Carrera Recruitment om met het anti-discriminatiebeleid
Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Carrera Recruitment is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

 Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 • Wat Carrera Recruitment verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 • Wat het standpunt is van Carrera Recruitment ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken.

Handelen door de medewerkers:

Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;

Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;

Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van Carrera Recruitment

 •  Carrera Recruitment wijst iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

Carrera Recruitment tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de medewerkers

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij Steffie den Hartog.

Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij Steffie den Hartog. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij Martijn de Vries.

Verantwoordelijkheden van werkgever

Carrera Recruitment is verantwoordelijk voor:

Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

 

Hoe werkt het urenportaal?

Hierbij de handleiding hoe het urenportaal werkt.

Mocht je toch nog vragen hebben dan is de administratie voor vragen bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 12:00 uur op (078) 2053053. Je kunt ook via administratie@carrera-recruitment.nl je vraag stellen.