Disclaimer

 Disclaimer & auteursrechten

Deze disclaimer en de privacy statement van Carrera Recruitment zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt aan de informatie in onze disclaimer en privacy statement – zoals die worden weergegeven – geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving moet u de originele teksten raadplegen, zoals ze bijvoorbeeld via de Autoriteit Persoonsgegevens worden gepubliceerd.

Wij leven in een data gedreven wereld. Innovatieve producten en diensten bieden ongekende mogelijkheden en kansen, maar brengen ook nieuwe risico’s op overtredingen van ons grondrecht op privacy met zich mee.

Met het bezoeken van de websites van Carrera Recruitment, welke zijn: carrera-engineering.nl, carrera -recruitment.nl, carrera-construction.nl, carrera-recruitment.nl en carrera-technics.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

Carrera Recruitment stelt duidelijke professionele eisen aan zichzelf en de de Carrera websites zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de websites onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten. Carrera Recruitment en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de websites, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de websites, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de websites.

Deze websites van Carrera Recruitment kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden, waardoor zij u aanvullende informatie kunnen verstrekken. Carrera Recruitment heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina’s. De informatie op dergelijke websites is door de Carrera Recruitment niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De inhoud van Carrera Recruitment websites, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Carrera Recruitment en/of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de Carrera websites is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrera Recruitment.

Carrera Recruitment behoudt zich het recht voor om de in deze disclaimer en de in de privacy statement opgenomen informatie ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op direct van kracht.

Carrera Recruitment is – voor zover van toepassing – de gewezen rechts)pers(o)on(en) ten behoeve van de in deze disclaimer en de in de privacy statement opgenomen informatie welke betrekking heeft op de algehele dienstverlening van Carrera Recruitment.

Het bezoeken van deze websites wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag, Nederland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Ter aanvulling verwijzen wij u naar de privacy statement van Carrera Recruitment.